PAZOS DE ARTEIXO


ARIXON (SORRIZO)

     Un dos catro pazos de Arixón que se coñecen (os outros tres atópanse en San Mamede de Seavia, en San Cristobo de Cerqueda e en San Salvador de Rebordelos) é o que ten asento na parroquia de San Pedro de Sorrizo, do que o P. Crespo foi quen estudiou a xenealoxía dos seus donos, publicada no tomo II do seu "Blasones y Linajes de Galicia" , traballo ao que vos remito.

     No lugar de Corteo, na parroquia de Monteagudo, otorgou testamento en 4 de febreiro de 1.651 don Alonso Rodriguez de Arijón i Varela, de quen foi fillo don Juan Rodriguez de Arijón i Varela, que se uniu en matrimonio con dona Inés Gómez Rodriguez de Leis en 1.657. Desta parella naceu don Alonso Rodriguez de Arijón i Leis, natural da feligresía de Santo Tomé de Monteagudo e que casou con dona Inés Varela da Marta.

     Froito de tal enlace foi don Pedro Rodriguez de Arijón i Varela, bautizado en San Xiao de Lendo en 1.689 e esposo de dona María Suárez de Aldao, que proviña da casa de San Román de Cabovilaño.

     Fillo deles foi don Casimiro Rofriguez de Arijón i Suárez, nado en Lendo en 1724 e que, conxuntamente co seu curmán don Clemente Rodriguez de Arijón i Areosa, obtivo executoria de fidalguía despachada pola Real Chancillería de Valladolid en 1758.

     Do casamento de don Casimiro con dona Josefa Bolón, efectuado na casa de Rebordelos, tamén dos Rodriguez de Arijón, en 1748, proveu don Andrés Rodriguez de Arijón i Bolón, nado na casa de Rebordelos en 1762 e unido en matrimonio en 1785, na parroquia de San Cristóbal de Lema, a dona María Collazo i Rodriguez.

     Naceu deles don José Rodriguez de Arijón i Collazo, natural de Rebordelos donde abriu os ollos á luz en 1797 e casado en Caión en 1824 con dona Francisca Collazo i Varela.
     É seu fillo don Manuel Ventura Rodriguez de Arijón i Collazo, nado en Caión en 1841. Este persoaxe emigrou á Arxentina, onde casa na cidade de Rosario, ano 1868, con dona Fausta Coll i de Padés, de orixe mallorquina.

     Tiveron por fillo a don Alfredo Florentino Arijón y Coll, que veu ao mundo en Rosario de Santa Fe en 1883, arrumbou o patronímico Rodríguez para quedarse só co simple apelido de Arijón e casou coa catalana dona Elisa Mayor i Taltabull.

     A súa filla, dona Lilia Beatriz Arijón i Mayor, nada en Rosario de Santa Fe en 1911, casa na igrexa de San Jerónimo el Real, de Madrid, en 1930, con don Alfonso Díez de Tejada i Van Mook, conde do Castillo de Tajo, fillo de don José Díez de Tejada i Vargas Machuca e de dona Amelia Carlota Van Mook, condes do Castillo de Tajo, baróns de Sabosana.

     Este matrimonio tivo varios fillos, mais o primoxénito e sucesor no título foi don Alfonso Díez de Tejada Arijón, que é o actual conde do Castillo de Tajo. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario